LOGO-W~1

Wspierajmy!

Galeria Karuzela wraz ze Stowarzyszeniem Przy Dziupli serdecznie zaprasza do zakupu ręcznie wykonanych ozdób świątecznych, wykonanych przez członków oraz podopiecznych stowarzyszenia. Część środków przeznaczona zostanie na zajęcia dodatkowe oraz terapię dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym szczególnie borykającymi się z problemem niepełnosprawności, jak również przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Połowa część środków zostanie przekazana na funkcjonowanie mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych.

Przyjdź i zakup coś = wpierasz !